Нова +Нова + је непрофитна и хуманитарна организација посвећена заступању права и подршци особама које припадају угроженим рањивим групама.Мисија Нове + је оснаживање припадника рањивих група а посебно особа које су социјално и здравствено угрожене.Своју мисију препознајемо у групама и појединцима који су изложени вишеструкој маргинализацији, стигми и дискриминацији као што су људи који живе са ХИВ-ом, корисници дрога, сексуалне раднице и бивша осуђена лица. Међу њима се спроводи програм смањења штете у различитим облицима и обиму, кроз теренски рад и у оквиру дроп ин центра. Нова + тежи развијању ефикасног система постпеналне подршке за бивша осуђена лица. Подручје деловања је на целој територији Србије а већина активности се одвија у Београду, Нишу и Панчеву. Нова + је регистрована за производњу медијских садржаја намењених телевизији и до сада је снимљено неколико документарних филмова. Од 2018. Године Нова + је партнер Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.


Центар за превенцију НОВА +, познат и као ДРОП ИН ЦЕНТАР, почео је са радом 1. фебруара 2013. године. Намењен је раду на превенцији ХИВ/СИДЕ у популацијама у повећаном ризику.


Пружање различитих социјалних сервиса и укључивање у живот заједнице су главни циљеви којима тежимо. У Центру се спроводи програм смањења штете – подела стерилног прибора и кондома, упућивање на добровољно и поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ), као и саветовање о безбедном инјектирању и ризицима при употреби дрога, саветовање о превенцији предозирања, саветоваање о доступним социјалним и здравственим сервисима и правна помоћ. Центар је оспособљен и за саветовање и информисање о свим видовима превенције болести зависности. Посебан вид приступа корисницима је промоција здравих стилова живота.

Смањење штетеСмањење штете за кориснике дрога је програм намењен особама које дрогу користе интравенским путем. Подела стерилног прибора за инјектирање је основна превенција ХИВ/СИДЕ и хепатитиса Б и Ц при употреби дрога. Тиме се смањују штетни ефекти употребе дрога али и штити здравље опште популације.


Програми за смањење штете при употреби дрога присутни су у великој већини земаља уз примену различитих метода од супституционе терапије до размене игала.


Саветовање и подела информативно-едукативног материјала усмерени су на подизање свести кориснике дрога о сопственом здрављу, о здравственим ризицима при употреби дрога, начину да се ти ризици сведу на минимум. Корисници се упознају и са основним знањима о првој помоћи при предозирању како би се успешно снашли у таквој ситуацији и избегли смртни исход. Савети о супституционој терапији усмерени су на охрабривање корисника да покушају са њеном применом у надлежној здравственој установи.Промоција могућности лечења је крајњи циљ саветовања.Правна помоћ обухвата савете из свих области права и правне заштите.


ХИВПарњачко саветовање обухвата индивидуално саветовање ( 1 на 1 ), групе самопомоћи, практичну помоћ – теренска асистенција, болничке посете, ресоцијализација – дружење, посредовање и упућивање, едукације.


Добровољно и поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ) спроводи се у сарадњи са Заводом за јавно здравље. Заинтересованима је омогућено саветовање пре и после тестирања,бесплатно тестирање на ХИВ, едукативне брошуре и подела кондома

Сексуални радСмањење штете за сексуалне раднице је активност поделе кондома као основног средства у превенцији ХИВ-а и полно преносивих болести. Ово се спроводи у интересу јавног здравља и популације сексуалних радница и опште популације. Подела информативно-едукативног материјала и саветовање су саставни део активности. У плану је проширење спектра сервиса намењених сексуалним радницама. Сексуални рад у Србији третира се као вид прекршаја и ремећења јавног реда и мира.